Japanse encefalitis

Japanse encefalitis is een bijzondere vorm van hersenvliesontsteking die wordt veroorzaakt door een virus dat wordt overgebracht door muskieten. Een klein percentage van de besmettingen leidt tot deze, voor reizigers zeer zeldzame, ziekte.

Gebieden

De infectie komt voor in bijna heel AziŰ, van India tot en met Japan. Infecties doen zich vooral voor op het platteland en aan de randen van steden.
De overdracht is in de meeste gebieden seizoensgebonden.
In streken met een gematigd klimaat vinden infecties plaats in de zomer en het najaar. In andere gebieden bestaat de kans op besmetting het hele jaar. De aanwezigheid van het virus varieert van regio tot regio, van land tot land en van jaar tot jaar. Jaarlijks worden ongeveer 50.000 gevallen van Japanse encefalitis gemeld.

Besmetting

Het virus wordt overgebracht door een muggenbeet. In besmettingsgebieden ligt het aantal ge´nfecteerden jaarlijks tussen 1 en 10 per 10.000 inwoners. Kinderen raken meestal voor hun vijftiende levensjaar ge´nfecteerd. Bijna alle volwassenen hebben afdoende antistoffen tegen het virus opgebouwd. In bepaalde gebieden is echter een toename van infecties onder ouderen geconstateerd.

Verschijnselen

Bij de meeste mensen verloopt de ziekte zonder symptomen of als een soort griep met koorts, spierpijn en hoofdpijn. In ernstige gevallen ontstaan verschijnselen van hersen(vlies)ontsteking met hoofdpijn, braken en uiteindelijk sufheid, coma en epileptische toevallen. Verlammingen en ademhalingsproblemen kunnen tot de dood leiden.

Behandeling

De meeste reizigers naar AziŰ hebben weinig kans op besmetting. Het grootste risico lopen mensen die langdurig op het platteland verblijven in een seizoen waarin de ziekte optreedt. Voor hen is vaccinatie aan te raden. Dat voorkomt in tachtig tot negentig procent van de gevallen een uitbraak van Japanse encefalitis.

Voorkomen

Ter voorkoming van Japanse encefalitis is het belangrijk dat je je beschermt tegen muggenbeten door middel van insectenwerende middelen (met DEET) en een muskietennet. Aleen in bijzondere gevallen wordt aan mensen die enkele maanden in risicogebieden verblijven een vaccinatie aanbevolen.

Bron: Landelijke Co÷rdinatiecentrum Reizigersadvisering en de Travelclinic van het Havenziekenhuis in Rotterdam

Handige links:

Opens internal link in current windowL.R.C.

Opens internal link in current windowTravelclinic

Opens internal link in current windowG.G.D.