Hoogteziekte

Hoogteziekte wordt veroorzaakt door lage zuurstofspanning bij verblijf op grote hoogte. Hoogteziekte treedt in het algemeen pas op boven de 2500 meter en ontstaat door een verlaagde zuurstofspanning in de inademingslucht. Dat wil zeggen: hoe hoger je komt, hoe ijler de lucht en dus hoe minder zuurstof deze bevat. Het lichaam heeft dan veel moeite de benodigde zuurstof binnen te krijgen.

De gevoeligheid voor hoogteziekte verschilt per individu en verschijnselen kunnen ook op lagere hoogte optreden. Het is meestal niet voorspelbaar wie last van hoogteziekte zal krijgen. Wel hebben mensen die eerder hoogteziekte hebben gehad, meer kans er de volgende keer ook last van te krijgen.

Er komen verschillende vormen van hoogteziekte voor die allemaal veroorzaakt worden door gebrek aan zuurstof.

Milde hoogteziekte: Deze treedt op enkele uren tot een dag na aankomst op grote hoogte. De verschijnselen bestaan uit kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid en algemeen onwelbevinden, een soort kater gevoel.

Ernstige hoogteziekte: Hierbij verergert de hoofdpijn, de kortademigheid verhevigt en treedt ook in rust op, met name 's nachts. Men kan zo sloom worden dat hulp nodig is bij eten en aankleden. Bij lopen ontstaat een dronkemansloop. Dit is een ernstige aandoening en kan zonder behandeling leiden tot vocht in de longen en hersenen (long- en hersenoedeem), coma en de dood.

Andere veelvoorkomende symptomen van beide vormen van hoogteziekte zijn: gebrek aan eetlust, slapeloosheid, duizeligheid, braken en verminderde urineproductie.

Gebieden

Bij hoogtes boven 2500 meter is de kans op hoogteziekte reŽel. Of je er last van krijgt, hangt af van je gezondheidstoestand, de snelheid van stijgen en of je voldoende rust neemt.

Behandeling

Behandeling bij milde hoogteziekte bestaat uit het niet verder stijgen en eventueel afdalen naar een lager niveau als de verschijnselen niet binnen enkele dagen verbeteren. Bij hoofdpijn kan men paracetamol gebruiken. Aanvullend kunnen medicijnen en zuurstof gegeven worden.

De behandeling van ernstige hoogteziekte bestaat uit het direct afdalen naar een lager niveau! Aanvullend kunnen medicijnen en zuurstof gegeven worden.

Een medicijn dat wordt gebruikt ter voorkoming of behandeling van hoogteziekte is Diamox(r). Dit middel voorkomt hoogteziekte als je het enkele dagen voor een verblijf op grote hoogte begint in te nemen en daarmee doorgaat tijdens het verblijf. Diamox wordt ook wel gebruikt als iemand al hoogteziekte heeft. Het middel mag alleen worden voorgeschreven in overleg met een arts die ervaring heeft met hoogteziekte.

Voorkomen

Hoogteziekte is in de meeste gevallen te voorkomen als je de volgende tips in acht neemt:

- Stijg langzaam, in je eigen tempo en neem voldoende rust
- Slaap op een lagere hoogte dan de hoogte die je overdag bereikt hebt
- Neem na elke 1000 meter stijging een rustdag
- Voorkom uitputting en uitdroging
- Neem bij hoofdpijn paracetamol (werkt dit na twee tabletten niet, daal dan af)

Bron: Landelijke CoŲrdinatiecentrum Reizigersadvisering en de Travelclinic van het Havenziekenhuis in Rotterdam

Handige links:

Opens internal link in current windowL.R.C.

Opens internal link in current windowTravelclinic

Opens internal link in current windowG.G.D.