MacedoniŽ

MacedoniŽ, is een land op de Balkan. Het land grenst aan AlbaniŽ in het westen, aan ServiŽ in het noorden, aan Bulgarije in het oosten en Griekenland in het zuiden. Van oudsher was het gebied bewoond door stammen die een vorm van Grieks spraken.

Zij vestigden een staat MacedoniŽ die onder Alexander de Grote een grote rol in de wereld van de oudheid zou spelen. In 168 voor Christus werd het gebied door de Romeinen ingenomen en tot een provincie gemaakt. Het werd later deel van het Byzantijnse rijk. Slavische stammen drongen samen met de oorspronkelijke Turkssprekende Bulgaren omstreeks 600 na Christus in het zuidelijk deel van de Balkan, waaronder MacedoniŽ door.

Het gebied was onderdeel van het Ottomaanse Rijk tussen de tweede helft van de veertiende eeuw en 1912, met uitzondering van een korte periode in 1817 toen het even onderdeel was van Bulgarije. In 1912 werd het grondgebied van de latere republiek, tijdens de Eerste Balkanoorlog veroverd door ServiŽ. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied onderdeel van de staat JoegoslaviŽ. De Republiek MacedoniŽ als zodanig is ontstaan op 8 september 1991 na een referendum over onafhankelijkheid van het voormalige JoegoslaviŽ.

De nieuwe republiek MacedoniŽ ondervond weinig tot geen gevolgen van de Oorlogen in JoegoslaviŽ begin jaren 90. Dat veranderde toen in 1998 een extreemnationalistische orthodoxe regering onder premier Gregoriefski aan de macht kwam en bovendien oorlog uitbrak in Kosovo. MacedoniŽ is volledig door land omgeven en heeft veel bossen.

De republiek heeft verder middeleeuwse kloosters, orthodoxe kerken en sciencefictionachtige winkelcentra. MacedoniŽ wordt in het westen begrensd door de bergketens langs de Albanese Jablanitsa. In het noorden door het Sjargebergte en de waterscheiding tussen de Vardar en de Morava. In het oosten wordt het land verdeeld door de waterscheiding tussen de Vardar en de Struma. Het klimaat is continentaal met mediterrane kenmerken.

Skopje, de hoofdstad van MacedoniŽ, heeft een strategische ligging aan de Vardar op een kruispunt van Balkan-wegen, gelegen tussen Tirana en Sofia. De Romeinen, Slaven, Byzantijnen, Bulgaren, Noormannen en Serven waren veroveraars van de stad, totdat de Turken deze in 1392 overnamen en behielden tot 1912.

De verwoestende aardbeving van 1963, waarbij 1066 mensen gedood werden, heeft veel gevolgen voor de dag gehad. Met hulp vanuit de rest van voormalig JoegoslaviŽ werden de huidige moderne stedelijke landschappen gebouwd. Het centrum van Skopje is grotendeels alleen begaanbaar voor voetgangers. De oude en nieuwe stadsgedeelte zijn aan elkaar verbonden door de stenen brug over de Vardar, die de Turken in de vijftiende eeuw bouwden.

Ten noorden van deze brug ligt het Daud Pasha badhuis, eens het grootste Turkse badhuis van de Balkan. De City Art Gallery is hier gevestigd. Ook de oude markt en de kerk van Sveti Spas zijn een bezoek dan waard. De kerk ligt half onder de grond, omdat ten tijde van de bouw (zeventiende eeuw) het niet toegestaan was dat een kerk hoger was dan een moskee. Het Museum van MacedoniŽ ligt ook bij de oude markt, en heeft een grote collectie over de geschiedenis van de regio.

Skopje staat bekend om zijn oude Oriental bazar district, de grootste en kleurrijkste die nog bestaat in Europa. Ohrid is de tweede belangrijkste stad van MacedoniŽ. Hier ligt het Ohridmeer, het diepste meer van Europa en een van de oudste. Toeristen kunnen zwemmen in de kleine watervalletjes. Er zijn ook stranden te vinden in deze stad. In deze stad zijn ongeveer dertig culturele monumenten te vinden.

De oudste monumenten dateren uit de tijd van de Romeinen. Lychnidos is een archeologische opgraving in Ohrid. Een deel van een Romeins amfitheater is opgegraven en bezoekers kunnen daar een kijkje gaan nemen. Verder kunnen toeristen een bezoek brengen aan de zeventiende-eeuwse kerk van Sveti Naum dat vlak bij de grens met AlbaniŽ ligt.

Struga had vroeger veel moskees maar door de oorlog aan het begin van de jaren negentig zijn ze allemaal vernield. Aan de rivier de Vrbas liggen veel zestiende-eeuwse forten. Maar ook overblijfselen van amfitheaters zijn hier ontdekt en toeristen kunnen een kijkje gaan nemen.

Foto macedonie

Standaard Informatie:

Naam: MacedoniŽ

Hoofdstad: Skopje

Valuta: Denar

Inwoners: 2.061.315

Taal: Macedonisch